Missie – Visie – Waarden

Missie

ViTeS stelt alles in het werk om mensen volwaardig te laten participeren aan de samenleving. Hiervoor ontwikkelt ze in de eerste plaats vormen van duurzame tewerkstelling.

ViTeS onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde manier en levert duurzame goederen en diensten.

ViTeS heeft oog voor de ontwikkeling van haar medewerkers, alsook voor hun persoonlijke en sociale context.

ViTeS stelt alles in het werk om flexibel en innovatief in te spelen op maatschappelijke knelpunten die betrekking hebben op de doelgroep en de activiteiten

Visie

ViTeS stelt alles in het werk om een duurzame organisatie uit te bouwen met aandacht voor deugdelijk bestuur, een financieel gezond kader, een kwaliteitsvolle dienstverlening en een coachende ondersteuning van haar medewerkers.

ViTeS stelt alles in het werk om een gedifferentieerd aanbod van diensten en producten te ontwikkelen. Op deze manier creëren we diversiteit in werkplekken, werkinhouden en afzetmarkten.

Waarden

Geloof in groei: we geloven in de talenten van iedere medewerker en we ondersteunen het ontwikkelen van haar of zijn competenties.

Met een open blik: we kijken met een open blik naar mensen, activiteiten en aanpak. Vanuit een pluralistische houding hebben we respect voor ieders levensvisie.

Passie voor verzorgd werk: elke medewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar of zijn werk.

Met ondernemerszin: we zijn alert voor nieuwe uitdagingen en durven deze creatief, innovatief en duurzaam aan te pakken.

In samenwerking: we stellen de betrokkenheid van medewerkers en stakeholders voorop. Wat we samen doen, doen we beter.

Integer: we gaan op een eerlijke en respectvolle manier om met elkaar en met onze omgeving.